Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z mieszkańcami Kielczy

Brak opisu obrazka Burmistrz Zawadzkiego spotkał się w zabytkowej chacie z mieszkańcami Kielczy, którzy pielęgnują tradycję wyplatania korony dożynkowej. Podczas spotkania przekazał wyrazy uznania oraz podziękowania za trud i zaangażowanie w pielęgnowanie lokalnych tradycji i zwyczajów wśród lokalnej społeczności. Korona wyplatana jest od ponad 30 lat w obejściu państwa Heleny i Henryka Świtałów.

Wersja XML