Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Razem bezpieczniej”

W ramach rządowego „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w roku 2016", mieszkańcy naszej gminy od września do grudnia 2017 r. będą mogli uczestniczyć w projekcie, który służy przeciwdziałaniu zjawiskom patologii oraz ochronie dzieci i młodzieży. 12 września br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał porozumienie z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem, na realizację projektu pn. „Bliżej dzielnicowego, bliżej bezpieczeństwa”. Na podstawie tego porozumienia gmina otrzyma 36 995 złotych dotacji na wykonanie zadania. Partnerem projektu jest Komisariat Policji w Zawadzkiem. W ramach Programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. W ramach naszego projektu w szkołach odbędą się spotkania i pogadanki z policjantami. Zakupione zostaną gadżety odblaskowe, wykonane broszurki i kolorowanki profilaktyczne dla dzieci. Ponadto dla dzieci przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel dzielnicowy”. Akcja trafi także do osób starszych. W ramach Dnia Seniora odbędą się spotkania z policjantami, podczas których przestawione zostaną praktyczne podpowiedzi jak unikać zagrożenia ze strony oszustów, a także rozwiązywać problemy dnia codziennego. We współpracy z policją zorganizowana zostanie także debata społeczna. Z dotacji zakupione zostaną nagrody dla uczestników projektu oraz aparat fotograficzny i dwa zestawy komputerowe dla dzielnicowych w celu poprawy warunków pracy. Szczegóły już wkrótce na plakatach.

razem.jpeg

Wersja XML