Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i Opolskiej w Zawadzkiem

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .pdf

Wersja XML