Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lodołamacze 2017


Lodołamacze to konkurs mający za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Na celu ma między innymi:
- promocję przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
- zachętę do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu takich miejsc już istniejących,
- pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców i analizę poziomu inwestowania w ich rozwój oraz rozwój kultury organizacyjnej przedsiębiorstw już je zatrudniających, a także propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o tytuł Lodołamacza 2017 w następujących kategoriach:
 · Zatrudnienie Chronione
 · Otwarty Rynek Pracy
  · Instytucja
 · Przyjazna przestrzeń (nowa kategoria)
 · Zdrowa Firma (nowa kategoria)
  · Dziennikarz bez barier (nowa kategoria)
Kategoria specjalna:
- Super Lodołamacz
- Lodołam Specjalny
Nabór zgłoszeń konkursowych trwa do 27 lipca 2017r.
Więcej szczegółów na temat Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnych jest na stronie Organizatora – Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:
http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2066&Itemid=1

Wersja XML