Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Gmina Zawadzkie informuje, iż w miesiącu lipcu Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. przystępuje do budowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy – etap III, obejmującej budowę kanalizacji w ul. Opolskiej (od przejazdu kolejowego do ul. Stare Osiedle) wraz z odnogami zlokalizowanymi w drogach gminnych (ul. Ks. Wajdy, Opolska, Topolowa, Stare Osiedle) na włączeniu do drogi wojewódzkiej – ul. Opolskiej.

W związku z powyższym informujemy, iż w obrębie prowadzonych robót będą występować utrudnienia związane z zajęciem części jezdni drogi wojewódzkiej nr 901 i dróg gminnych.  

Przewidywany termin zakończenia robót planowany jest na październik 2017.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wersja XML