Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Życzenia

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzę wszystkim pracownikom Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa. Życzę aby Wasza działalność i starania przekładały się na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki. Dziękuję za pracę dla społeczności lokalnej, za upowszechnianie wiedzy i promowanie kultury.


Burmistrz Zawadzkiego
Mariusz Stachowski

 

Wersja XML