Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory w PTTK.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

21 kwietnia br. odbył zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. Udzielono absolutorium członkom ustępującego Zarządu OZ/PTTK, a ich czteroletnia praca oceniona została bardzo dobrze. Prezesem ponownie został Alfred Feliks, wiceprezesem: Zdzisław Andrzejewski i Grzegorz Breguła, skarbnikiem Henryk Gwóźdź, a sekretarzem Renata Czech.

Wersja XML