Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie mieszkańców ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski serdecznie zaprasza mieszkańców ul. Powstańców Śląskich w Zawadzkiem na spotkanie w sprawie dalszych działań dotyczących tzw. mostku na Koronczoku przy ul. Stawowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 1500 w miejscu przedmiotowego mostku. W przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, pokój nr 201.

Wersja XML