Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania z mieszkańcami

Informuje się mieszkańców Gminy Zawadzkie o terminach spotkań:
1)    zebranie wiejskie dniu 15 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35.
Temat zebrania:
1.     zmiana ustroju szkolnego w gminie Zawadzkie,
2.     realizacja zadań ramach Funduszu Sołeckiego,
3.     przebudowy i remonty dróg,
4.     spotkanie z dzielnicowym z KP w Zawadzkiem,
5.     sprawy bieżące,
6.     wolne wnioski,
2)    spotkanie z mieszkańcami w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w Zawadzkiem przy ul. Dworcowej 3a.
Temat spotkania:
1.     zmiana ustroju szkolnego w gminie Zawadzkie,
2.     budowa żłobka publicznego w Zawadzkiem,
3.     przebudowy i remonty dróg,
4.     sprawy bieżące,
5.     wolne wnioski,
3)    zebranie wiejskie w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy przy ul. Ks. Wajdy.
Temat spotkania:
1.     zmiana ustroju szkolnego w gminie Zawadzkie,
2.     budowa kanalizacji,
3.     przebudowy i remonty dróg,
4.     konsultacje w sprawie nadania herbu sołectwu Kielcza,
5.     sprawy bieżące,
6.     wolne wnioski.

Wersja XML