Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI do 10 marca

10 marca upływa termin zgłaszania inicjatyw do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na Marszałkowski Budżet Obywatelski przeznaczona została kwota 3 milionów złotych. Budżet obywatelski to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą czuć się współodpowiedzialni za to, co dzieję się w ich regionie. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które chcą włączyć się w ten proces współdecydowania. Przedstawicielom wojewódzkich władz samorządowych zależy bardzo na aktywności oraz udziale ludzi młodych, dlatego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy już od 16 roku życia. Marszałkowski Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom województwa opolskiego decydowanie o tym, na co wydać pieniądze. Zgłosić można każdą inicjatywę obywatelską, która przyczyni się do rozwoju województwa, w szczególności zadnia o charakterze: kulturalnym, prospołecznym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym lub innym, zgodnym z kompetencjami województwa.

3 mln złotych do wydania z podziałem na subregiony. Wytyczone zostały 2 grupy zadań – powiatowe i subregionalne.

Na zadania powiatowe do wydania jest od 50 do 100 tysięcy złotych (do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 50 podpisów).

Na zadania subregionalne do wydania jest od 70 do 150 tysięcy złotych (do zgłoszenia zadania powiatowego potrzeba 1000 podpisów).

Zadanie zgłaszamy przy pomocy formularza, osobiście lub listownie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.opolskie.budzet.pl


HARMONOGRAM
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców: 13 lutego – 10 marca
Ogłoszenie listy zadań: do 11 kwietnia
Kampania promocyjna projektów: od 11 kwietnia
Głosowanie: od 24 kwietnia – do 19 maja
Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca

Wersja XML