Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Noworoczne PTTK

 

 

27 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkiem. Spotkaniu przewodniczył Pan Alfred Feliks, prezes zawadczańskiego PTTK, który podsumował działalność oddziału za miniony rok oraz wyróżnił osoby i instytucje wspierające działania w zakresie popularyzacji turystyki.

Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej" w Zawadzkiem jest jedną z najaktywniejszych organizacji na terenie Opolszczyzny, której głównym celem działania jest poznawanie i propagowanie regionu Doliny Małej Panwi oraz piękna ziemi strzeleckiej.

Wersja XML