Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w gali rocznicowej podsumowującej 10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. LGD obejmuje 7 gmin województwa opolskiego, 38 podmiotów gospodarczych i 30 społecznych. Stowarzyszenie zrzesza też 27 osób fizycznych i 3 instytucje kultury. Od 2009 roku stowarzyszenie udzielało wsparcia finansowego tym podmiotom. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje strategii w tym czasie wyniosła 10 454 128 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML