Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odznaczeni za zasługi dla emerytów

W siedzibie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło w Zawadzkiem odbyło się uroczyste spotkanie w trakcie którego przyznane zostały medale i odznaczenia jako wyraz uznania dla pełnej zaangażowania, a przede wszystkim skutecznej pracy na rzecz poprawy warunków życia emerytów i osób niepełnosprawnych oraz ich aktywności społecznej. Złotą Odznaką Honorową nadawaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów został uhonorowany Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz Pani Anna Ziaja, medalem za zasługi dla PZERiI  uhonorowana została Pani Joanna Foks. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największy krajowy związek seniorów, powstał w czerwcu 1975 rok.

Brak opisu obrazka

Wersja XML