Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla przedsiębiorców

Dnia 9 listopada 2016 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem odbyło się spotkanie informacyjno– konsultacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania. Pani Anna Golec- prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina dinozaurów” zaprezentowała rodzaje działań,  które  zostały  wybrane  do  finansowania .  Przedstawiono  również  warunki,  jakie  muszą  być  spełnione,  aby  ubiegać  się  o  wsparcie,  a  także  wysokość  dofinansowania  na  poszczególne  działania. Omówiono kartę oceny wniosków, co do zgodności z PROW oraz kryteria oceny wniosków o udzielenie pomocy.Brak opisu obrazka

Wersja XML