Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie w sytuacji kryzysowej

SPOSÓB ZGŁASZANIA ZDARZEŃ NA NUMERY ALARMOWE:

Dzwoniąc na numer alarmowy policji, straży pożarnej czy pogotowia powinniśmy podać:

1. Rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek lub inne zdarzenie).
2. Dokładny adres miejsca zdarzenia (miejscowość, gmina, ulica, charakterystyczny punkt terenu, droga do innej miejscowości itp.).
3. Czy są osoby poszkodowane, ranne, czy istnieje zagrożenie życia.
4. Nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej.


TELEFONY ALARMOWE
Europejski numer alarmowy 112
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999

PDFPostępowanie w sytuacji kryzysowej.pdf (297,14KB)

Wersja XML