Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 29-10-2020 11:48
 • Komunikat Burmistrza Zawadzkiego w sprawie funkcjonowania urzędu

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Zawadzkie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) informuję, iż OPS jest nadal zamknięty dla klientów, natomiast od poniedziałku 2 listopada 2020 r. wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem ograniczenie kontaktów osobistych. Urząd będzie otwarty dla klientów dwa dni w tygodniu, tj. w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 16.00 i w czwartki od godziny 8.00 do godziny 14.00.
  Data publikacji: 29-10-2020 10:32
 • Zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.

  Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, idei, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.
  Data publikacji: 28-10-2020 12:37
 • Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich dla hodowców drobiu

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 27-10-2020 13:59
 • Ważne dla akcjonariuszy NITROERG S.A.

  W związku ze zmianą Kodeksu Spółek Handlowych akcje papierowe tracą moc. Zastąpi je rejestr elektroniczny. W związku z tym Zarząd NITROERG S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.nitroerg.pl w zakładce "Akcjonariusze". Pytania związane z dematerializacją akcji można zadawać telefonicznie pod numerem telefonu 32 466 13 91 (infolinia dla akcjonariuszy działa w dni powszednie w godz. 9.00 - 13.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: dematerializacja@nitroerg.pl Warto zapoznać się z Przewodnikiem po dematerializacji akcji NITROERG S.A. i wezwaniem do złożenia akcji.
  Data publikacji: 26-10-2020 11:59
 • Koronawirus - nowe zasady bezpieczeństwa

  Data publikacji: 23-10-2020 13:57
 • Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

  Brak opisu obrazka
  „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.
  Data publikacji: 23-10-2020 11:38
 • Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15.30.
  Data publikacji: 23-10-2020 11:04
 • Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem informuje, że sesja planowana na dzień 26 października 2020 r.  godz. 14.00 zostaje odwołana.  Sesja odbędzie się w dniu  2 listopada 2020 r. o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.  Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Porządek obrad: I. Sprawy regulaminowe: 1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r.    II. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020.  IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.  V. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.; 2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r., 4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. VI. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. VII. Interpelacje i zapytania radnych. VIII. Sprawy różne i organizacyjne. IX. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  X. Zakończenie obrad Sesji.               Przewodniczący  Rady Miejskiej w Zawadzkiem  Dariusz Zajdel 
  Data publikacji: 22-10-2020 14:29
Wersja XML