Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2014

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojew.pdf
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad - wyciąg.pdf
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminie Zawadzkie.pdf
PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 17 listopada 2014 r. w spr. przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach burmistrza Zawadzkiego w dniu 30.11.2014 r..pdf
JPEGInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW w dniu 30.11.2014 r..jpeg
JPEGInformacja dla osób niepełnosprawnych.jpeg
PDFInformacje dla osób niepełnosprawnych 2.pdf
PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych 1.pdf
PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o listach zarejestrowanych kandydatów na radnych.pdf
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.10.2014.pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego.pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Radnych.pdf

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania.pdf
PDFUdostępnienie spisu wyborców - informacja.pdf
PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców..pdf
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 22 września 2014 r..pdf
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.pdf
PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 wrzesnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych i siedzibie MKW.pdf
PDFUchwała nr XLV-455-14 w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.pdf
PDFUchwała Nr XLV-456-14 w spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego.pdf
PDFKalendarz wyborczy.pdf
PDFZarządzenie w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza.pdf
PDFInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..pdf
PDFInformacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf
PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.pdf
PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach.pdf
PDFInformacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych.pdf
PDFOświadczenie lustracyjne.pdf
PDFPomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.pdf
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFWzór listy poparcia.pdf
PDFWzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf
PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na burmistrza.pdf
PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.pdf
PDFWzór oświadczenia pełnomocnika.pdf
PDFWzór zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf
PDFWzór zgłoszenia kandydata na burmistrza.pdf
PDFWzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych..pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-201-12 w spr. podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze,określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.pdf
PDFZarządzenie nr 37_14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf
PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-202-12 z dnia 30.08.2012 r. w spr. podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib okw.pdf
 

 

Wersja XML