Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Europarlamentu 2014 r.

Wszelkie informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego

dostępne są na stronie

www.pkw.gov.pl

 

 

Ogłoszenie: W celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione w dniu 2 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim  w Zawadzkiem pełniony będzie dyżur w godzinach od 7.00 do 14.00.


Pliki do pobrania:

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego w sprawie składów okw.pdf
PDFInformacja dla niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowy komisji wyborczych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.pdf
PDFObwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów w okręgu wyborczym Nr 12.pdfPDFObwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 r.o zarządzeniu Prezydenta RP wyborów do PE.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_202_12 w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych-2.pdf
PDFudostepnianie spisu wyborcow.pdf
DOCUpowaznienie do odbioru zaswiadczenia o prawie do glosowania.doc
DOCWniosek do dopisanie do spisu w obwodzie dla niepełnosprawnych.doc
DOCWniosek o dopisanie do spisu(czas).doc
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFWniosek o udostepnienie spisu wyborcow.pdf
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc
JPEGZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zmiany składu OKW Nr 5.jpeg
PDFZarządzenie Nr 733-XXIV-2014 w spr.podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf
JPEGZarządzenie Nr 746-XXIV-2014 w spr. wyznaczenia okw dla celów głosowania korespondencyjnego.jpeg
DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.doc
PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
 

Wersja XML