Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tereny przemysłowe

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Działka nr 1142/6 z mapy 4 obręb Zawadzkie
Teren Inwestycyjny- Strefa Aktywności Gospodarczej Zawadzkie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 43,87 ha

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny. Przeznaczenie dopuszczalne: dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, obiekty usługowe służące realizacji przeznaczenia podstawowego: obiekty handlu, warsztaty rzemieślnicze, lokalizacja zabudowy przemysłu z zakresu działalności nieuciążliwej: budynki administracyjne i socjalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; zieleń urządzona i izolacyjna.

Właściciel: osoba fizyczna

Szczegóły oferty:

PDFstrefa.pdf

Kontakt:

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji

– tel.: 77 46 23 113, e-mail: promocja@zawadzkie.pl

 

Wersja XML