Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Porządek uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem w dniu 7 lipca 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  zwołuję uroczystą  Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 

na dzień  7 lipca  2022 roku,  godz. 16.00,

Miejsce uroczystej sesji: Kinoteatr, Plac Hutnika 1                                                                      

       

Porządek uroczystej sesji jest następujący:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie.
 3.  Wręczenie Aktów Nadania Tytułów Zasłużony dla Gminy Zawadzkie.
 4. Wręczenie Statuetek Burmistrza Zawadzkiego.
 5. Okolicznościowy wykład dr Arkadiusza Barona „Miasto z żelaza, wody, drzewa… i ludzi. Powstanie i rozwój miasta Zawadzkie”.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             w Zawadzkiem

     Dariusz Zajdel

Wersja XML