Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak prawidłowo postępować z popiołem w gospodarstwach domowych?

Popiół nie jest użyteczny jako surowiec wtórny, stanowi natomiast bardzo duże zanieczyszczenie innych odpadów, z którymi jest dostarczany do procesu sortowania, powoduje zapylenie, brudzi, naraża zdrowie pracowników i znacząco pogarsza jakość odzyskiwanych surowców. Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z innymi odpadami.

Jeżeli na nieruchomości powstaje popiół to należy go zbierać w sposób selektywny, a właściciele zobowiązani są do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki =umożliwiających ich załadunek i odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę.

Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy: PN EN 840 1:2013 05. Wszystkie inne pojemniki nieposiadające kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym  samym nie będą mogły być skutecznie opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru.

Brak opisu obrazka

Uwaga! Do pojemnika na odpady należy wrzucać jedynie WYSTUDZONY (zimny) popiół.

Niedozwolone jest gromadzenie popiołu w workach, wiaderkach lub wraz z innymi odpadami komunalnymi. 

Brak opisu obrazka

Mając więc na uwadze zarówno ilość odpadów, ponoszone przez nas wspólnie koszty systemu gospodarki odpadami, jak również kwestie bezpieczeństwa osób odbierających odpady, prosimy o dostosowanie się do wymagań regulaminu utrzymania czystości oraz zachowania należytej staranności w trakcie umieszczania popiołów w pojemnikach.

 

Co z popiołem ze spalania drewna lub pelletu?

Jeżeli popiół powstający na nieruchomości pochodzi tylko ze spalania drewna lub biomasy to  nie musi być oddawany jako odpad. UWAGA! Jeżeli oprócz drewna lub pelletu stosujemy inny rodzaj opału np. węgiel, to taki popiół jest odpadem i należy go przekazać firmie wywozowej.  Popiół drzewny stanowi doskonałą alternatywę dla nawozów mineralnych. Można go stosować jako nawóz co może przyczynić się do poprawienia właściwości fizykochemicznych gleby i plonowania roślin. Z uwagi na wysokie pH, popiół drzewny może być stosowany do odkwaszania gleb, podobnie jak wapno nawozowe. Liczne badania wskazują jednak, że działanie popiołu drzewnego może zwiększyć plony roślin na niektórych glebach nawet o 45%, w porównaniu z tradycyjnymi nawozami wapniowymi. Bardzo dobrze sprawdza się też popiół drzewny jako dodatek do kompostu, uzupełniający powstający nawóz o takie składniki jak fosfor, potas czy wapń.

Wersja XML