Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Brak opisu obrazka

Wzory deklaracji:

  1. Deklaracja budynki i lokale mieszkalne: PDFdeklaracja-a.pdf

  2. Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne: PDFdeklaracja-b.pdf

Wersja XML