Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w posiedzeniu subregionu Kędzierzyńsko-Strzelecko

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w posiedzeniu subregionu Kędzierzyńsko-Strzelecko, na którym omawiano wizje rozwoju regionu, omawiano kwestie dotyczące inwestycji ze źródeł zewnętrznych, aktywizację zawodową, adaptacyjność przedsiębiorstw, programy stypendialne oraz szereg kwestii dotyczących zdrowia  i edukacji.

Wersja XML