Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Jubileuszowa edycja Przeglądu Piosenki Leśno-Przyrodniczej 

Brak opisu obrazka

Dnia 2 czerwca 2022 r. na zaproszenie Nadleśnictwa Zawadzkie Pan Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego wziął udział w X Jubileuszowej edycji Przeglądu Piosenki Leśno-przyrodniczej, która odbywała się w Letniej Izbie Edukacyjno0Turystycznej w Leśnictwie Dębie. Tego typu wydarzenie jest doskonałym sposobem zwiększania wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu edukacji leśnej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy.

Wersja XML