Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmarła wybitna polska parlamentarzystka Maria Pańczyk-Pozdziej, która była także honorowym obywatelem gminy Zawadzkie

Brak opisu obrazka

W dniu 12 maja 2022 r. zmarła wybitna polska parlamentarzystka Maria Pańczyk-Pozdziej, była ona także  honorowym obywatelem gminy Zawadzkie W 1968 ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W latach 60. pracowała jako nauczycielka. W 1971 został dziennikarką Radia Katowice. Była inicjatorką konkursu „Po naszym, czyli po śląsku" oraz autorką cyklu Sobota w Bytkowie. W 1995 otrzymała Nagrodę im. Wojciecha Korfantego  przyznaną przez Związek Górnośląski , a w 2010 została nagrodzona przez zarząd Polskiego Radia Złotym Mikrofonem „za ukochanie ziemi śląskiej oraz upór  w propagowaniu gwary i obyczaju tego regionu”. Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2011–2015 wicemarszałek Senatu VIII kadencji. Nie wystartowała w kolejnych wyborach w 2019.  Dzięki staraniom Marii  Pańczyk-Pozdziej powołano do życia w Żędowicach "Koło gospodyń wiejskich", które z czasem przekształciło się w "Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich". Czynnie uczestniczyła w życiu mieszkańców naszej gminy. Została pochowana na cmentarzu św. Anny w Tarnowskich Górach . W 2002 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Wersja XML