Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prosimy o zgłaszanie propozycji oraz zadań do projektu nowej Strategii dla gminy Zawadzkie

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, zadań, przedsięwzięć, które powinny być umieszczone w dokumencie. 

Wersja XML