Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drodzy mieszkańcy przypominamy o Gminnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Zawadzkiem

Brak opisu obrazka

 

Głównym celem działalności Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem jest wsparcie młodych, początkujących przedsiębiorców w zakresie przygotowania i rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Inkubator powinien także spełnić inne zadania, a mianowicie promować lokalną przedsiębiorczość poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz wspierać już istniejące firmy. Powstanie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem jest odpowiedzią  na zapotrzebowanie społeczne, gdyż początkujący przedsiębiorcy znajdą tu także wsparcie merytoryczne.

Istotnym elementem działalności Inkubatora jest nieodpłatne użyczanie w pełni wyposażonej przestrzeni biurowej z dostępem do sprzętu multimedialnego oraz Internetu. Działalność Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości swym zakresem obejmuje bezpłatne użyczanie sali konferencyjnej służącej do organizacji spotkań  i konferencji. Inicjatywa Inkubatora w czasoprzestrzeni długofalowej ma doprowadzić do poprawy sytuacji osób, które chcą rozpocząć pracę na własny rachunek, przyczyniając się do wzrostu przedsiębiorczości społecznej wśród poszczególnych grup zawodowych i społecznych, spadku bezrobocia i wdrażania nowych form zarządzania przedsiębiorstwem. W związku z tym należy stwierdzić, że jest to ważny krok w polityce społecznej gminy Zawadzkie, jak nie najważniejszy w ostatnich latach.  

Więcej informacji w przedmiotowej kwestii można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub pod numerem tel. 77 46 23 113.

 

 

Wersja XML