Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" w Ozimku

Brak opisu obrazka

W dniu 7 kwietnia 2022 r.  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” w Ozimku  odbyło się spotkanie przedstawicieli dziewięciu władz samorządów gminnych zrzeszonych w LGD. Gminę Zawadzkie reprezentował Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego. Na spotkaniu omówiono między innymi plan pracy Lokalnej Grupy Działania rok 2022, przedstawiono raport finansowy oraz omówiono wnioski o dofinasowanie w roku 2022 na które samorząd gminy Zawadzkie, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się. 

Brak opisu obrazka

 

PDFLGD 4.pdf

 

PDFLGD 6.pdf

Wersja XML