Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Seniorów pracuje

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Zespół Konsultacyjno-Doradczy Seniorów działający przy Burmistrzu Zawadzkiego odbył spotkanie, którego głównym tematem było omówienie aktualnych zagadnień z życia gminy oraz sytuacji seniorów. Omówiono również aktualne formy wsparcia osób starszych w gminie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, w tym między innymi  program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem”, który polega na zapewnieniu dostępu seniorów do tzw. opasek bezpieczeństwa.

Brak opisu obrazka

Wersja XML