Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski Gminy Zawadzkie na 2022 r.

Budżety obywatelskie to atrakcyjna forma i szansa dla angażowania społeczności lokalnej w działania samorządu terytorialnego. Kolejna, druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Zawadzkiem to możliwość realizacji naszych obywatelskich inicjatyw, które chcielibyśmy zrealizować z pożytkiem dla ogółu mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią zadań i oddania głosu na wybraną przez siebie inicjatywę!

 

Brak opisu obrazka

 

Przejdź do głosowania elektronicznego: Głosowanie: Budżet Obywatelski Gminy Zawadzkie na 2022 r.
 

Wersja papierowa karty do głosowania: PDFKarta do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2022 r..pdf

 

Papierowe karty do głosowania na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego można złożyć w zamkniętej kopercie w skrzynkach znajdujących się: przy wejściu głównym do Urzędu, w filii Biblioteki Publicznej w Kielczy przy ul. Leśnej 33, (47-126 Kielcza), w filii Biblioteki Publicznej w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35, (47-120 Żędowice) albo w specjalnej urnie znajdującej się w Punkcie Obsługi Petenta w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie

Głosowanie zostało zakończone.

 

Wersja XML