Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie drogi wojewódzkiej nr 901

Brak opisu obrazkaW dniu 22 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Bartłomiejem Horaczukiem Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Grzegorzem Cebulą Zastępca Dyrektora ds. utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, w spotkaniu uczestniczył także Adam Saternus Kierownik Referatu Dróg Gminnych, Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.  Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii kapitalnego remontu drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza - Żędowice, kanalizacji deszczowej, utrzymania chodników oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 901.

Wersja XML