Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

W dniu 1 marca 2022 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusz Zajdel  oraz sołtys Jan Czanguleit podczas uroczystego otwarcia Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Podczas uroczystości Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski przedstawił ofertę Inkubatora, omówił również rolę i znaczenie ekonomii społecznej w gminie, a także wskazał, że  głównym celem działalności Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zawadzkiem będzie wsparcie młodych, początkujących przedsiębiorców w zakresie przygotowania i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Więcej informacji w przedmiotowej kwestii można uzyskać pod numerem tel. 77 46 23 113.

Wersja XML