Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Marszałka Województwa Opolskiego o konkursach dla NGO

Marszałek Województwa Opolskiego przekazuje informacje o kolejnych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 

W tym roku zarząd województwa zaplanował około 40 konkursów na projekty i inicjatywy organizacji pozarządowych niemal w każdej dziedzinie życia. Ogłaszane są cyklicznie – właśnie rozpoczynają się kolejne, a do podziału w nich jest 680 tysięcy złotych.

 

1) Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 200 tys. zł

2) Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych – 100 tys. zł

3) Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku (wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne) – 150 tys. zł

4) Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych - 200 tys. zł

5) Wsparcie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej, w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do informacji o środowisku – 10 tys. zł

6) Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt – 20 tys. zł

 Terminy:

www.opolskie.engo.org.pl należy składać do dnia 8 marca br.

Wersja XML