Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za zagospodarowanie odpadów w 2022 r.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dot. wysokości opłaty za odbiór, transport i  zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku z terenu gminy Zawadzkie, informujemy, że zasady zbiórki odpadów i  wysokość opłaty, na chwilę obecną pozostają BEZ ZMIAN.

Od stycznia 2022 roku, na terenie gminy Zawadzkie, obowiązują takie same stawki i formy wpłaty.

Dla przypomnienia:

Numery indywidualnych rachunków bankowych również nie uległy zmianie.

Wersja XML