Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek osłonowy w 2022 r.

Brak opisu obrazka

Dodatek osłonowy – co to jest?

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Gospodarstwo domowe tworzą:

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach:

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11. Wniosek można złożyć również w trybie on-line. Aby złożyć wniosek  on-line należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w platformie ePuap.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, Biuro C.7.1.

tel. 77 4622095 wew. 29

 Formularz wniosku do pobrania:

- na stronie internetowej OPS w Zawadzkiem:

http://ops.zawadzkie.pl/

lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Podstawa prawna

Wersja XML