Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowelizacja uchwały antysmogowej województwa opolskiego już obowiązuje!!!

Uchwała XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zmienia zapisy dotychczas obowiązującej uchwały antysmogowej województwa opolskiego wprowadzając między innymi następujące zmiany:

- w zakresie stosowania paliw, wprowadza nowe ograniczenia w stosowaniu paliw tj paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem oraz torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem. Uchwała wprowadza również definicję biomasy.

Brak opisu obrazka

- w zakresie eksploatacji instalacji, wprowadza ograniczenia czasowe mające na celu dostosowanie obecnie użytkowanych urządzeń do obowiązujących obecnie standardów.          

I tak dla:

a) kotłów dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania:

- w przypadku kotłów bezklasowych wprowadza graniczną datę 1 stycznia 2030 r;

- w przypadku kotłów klasy 3 i 4 wprowadza graniczną datę 1 stycznia 2032 r.

b) urządzeń wydzielających ciepło bezpośrednio lub w powiazaniu z dostarczających ciepło do innego nośnika

wprowadza graniczną datę 1 stycznia 2036 r., chyba, że do tego terminu osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonej w obowiązujących przepisach.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML