Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla fundacji i stowarzyszeń!

Uwaga! Ważna informacja dla fundacji i stowarzyszeń!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych o stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i fundacje.

 

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można dokonać bezpłatnie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej podatki.gov.pl, który powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej organizacji.

 

Ostateczny termin dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym upływa dnia 31 stycznia 2022 r.

Wersja XML