Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Żędowicach 

Brak opisu obrazka W dniu 19 stycznia 2022 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Panią Barbarą Maciosek – dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka w Żędowicach” oraz Panem Krzysztofem Krafczykiem – właścicielem przedszkola. Spotkanie to miało na celu podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania placówki, jak również omówienie planów na dalszy czasookres.

Wersja XML