Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza Zawadzkiego dotyczące planowanych inwestycji na lata 2022-2023

Brak opisu obrazka

W dniu 29 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą, członkiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego Januszem Żyłką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariuszem Zajdlem. Przedmiotem spotkania było omówienie strategii i planów inwestycyjnych województwa opolskiego, w tym dotyczących gminy Zawadzkie, na lata 2022-2023.

Wersja XML