Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2022 w zakresie:
1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
4) krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu: PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert.pdf

Formularz oferty: DOCoferta-realizacji-zadania-publicznego.doc

 

 

Wersja XML