Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grudniowe spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z seniorami

Brak opisu obrazka

W dniu 16 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się świąteczne spotkanie z przedstawicielami organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Zawadzkie. Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące seniorów, kwestie związane z panująca pandemią, a także inne sprawy bieżące. 

Wersja XML