Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały zamieszczone, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykazy obejmują:

 1. działki Nr: 428/1, 421/12, 426/3, 421/7, 421/14, 424/6, 421/11, 421/9, 421/13, 428/6, 421/6, 421/8, 424/8, 426/1, 426/2, 426/4, 421/15, 424/5, 424/7 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Zielonej w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 2. działki Nr: 386/15, 390/3, 399/1, 399/2, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9, 398/10, 385/1, 385/2, 386/23 (część), 386/22, 386/20, 386/19, 386/18, 386/16, 386/21, 390/1, 390/2, 386/17, 399/3 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone przy ul. Waryńskiego w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 3. działkę Nr 416/6 (część) z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulicy Opolskiej 4 w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),  
 4. części działek Nr: 883/1, 883/4, 882/3, 883/3, 887, 882/4, 884 z mapy 4, obręb Zawadzkie, położonych w rejonie ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem (za terenem kolejowym), przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne (ogródki warzywne),
 5. działkę Nr 386/8 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Opolskiej 3 w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na cele rolne (ogródek warzywny),
 6. działki Nr: 468/34, 468/38 (część), 468/32, 468/39 (część), 468/27, 468/29, 468/30, 469/4, 468/40 (część), 468/31, 468/35, 468/36 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położone pomiędzy ulicami: Opolską i Stawową w Zawadzkiem, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 7. działkę Nr 432/26 z mapy 2, obręb Zawadzkie, położoną w rejonie ulic: Opolskiej i Dworcowej w Zawadzkiem, przeznaczoną do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 8. działkę Nr 3148/1 (część) z mapy 3, obręb Zawadzkie, położoną przy ulicy Paderewskiego w Zawadzkiem oraz działkę Nr 1333 (część) z mapy 4, obręb Kielcza, położoną przy ulicy Topolowej w Kielczy, przeznaczone do dzierżawy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 9. działkę Nr 3704/1 (część) z mapy 1, obręb Zawadzkie, położoną przy ul. Opolskiej w Zawadzkiem (w rejonie cmentarza), przeznaczoną pod usługi handlu.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego Nr: 599/XXXI/2021 – 614/XXXI/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

PDF1. wykaz działki przy ul. Zielonej w Zawadzkiem.pdf
PDF2. wykaz działki przy Waryńskiego w Zawadzkiem.pdf
PDF3. załącznik Nr 2 Waryńskiego - mapa.pdf
PDF4. wykaz działka Nr 416.6 rejon ul. Opolska 4 w Zawadzkiem.pdf
PDF5. wykazy działki za ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem.pdf
PDF6.wykaz działka Nr 386.8 Zawadzkie.pdf
PDF7.wykaz działki Opolska - Stawowa w Zawadzkiem.pdf
PDF8.załącznik Nr 2 Opolska Stawowa - mapa.pdf
PDF9.wykaz działki Nr 3148.1, Nr 432.26, Nr 1333 - poprawa warunków.pdf
PDF10.wykaz działka Nr 3704.1 Zawadzkie.pdf
 

Wersja XML