Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sposobie zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego

Informacja o sposobie zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego

Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać telefonicznie do  Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod podanymi niżej nr telefonów lub drogą elektroniczną:

W celu szybkiego załatwienia sprawy należy podać dokładny adres pod którym znajduje się uszkodzona latania oraz numer słupa energetycznego.

Natomiast awarie oświetlenia zagrażające życiu (złamane słupy, zerwane linie, uszkodzone i niezabezpieczone skrzynki) należy zgłaszać pod całodobowy numer pogotowia energetycznego 991.

 

 

Wersja XML