Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Brak opisu obrazka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy Dyrektorom, Nauczycielom

i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych

podziękowania za dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy trud

oraz zaangażowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminnej oświaty.

 

Życzymy zdrowia, radości z odkrywania talentów

i uzdolnień uczniów oraz wychowanków,

                                     niegasnącego zapału w dążeniu do wytyczonych celów,                                  

 a także wielu sukcesów zawodowych. 

 

Niech osiągnięcia dzieci i młodzieży będą motywacją,

by z pasją realizować misję kształcenia i wychowywania młodego pokolenia,

a każdy dzień niech będzie nieustannym źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

                                                                                                Z wyrazami szacunku

 

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej                                            Burmistrz Zawadzkiego

                                                    w Zawadzkiem

 

                                                      Dariusz Zajdel                                                           Mariusz Stachowski

 

 

Wersja XML