Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ze spotkania Burmistrza Zawadzkiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych gminy Zawadzkie

 Brak opisu obrazka

W dniu 29 września 2021 r. Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z Przedstawicielami działających na terenie gminy Zawadzkie organizacji pozarządowych, zajmujących się m. in. kulturą, turystyką, a także Przedstawicielami organizacji senioralnych. W spotkaniu tym udział wzięli także: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, jak również Dyrektor Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań i dokonań stowarzyszeń, planów na nadchodzący okres, dyskusja na temat założeń budżetowych w 2022 roku, a także omówienie możliwości podjęcia nowych aktywności i ciekawych inicjatyw dotyczących wzajemnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

Wersja XML