Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o pierwszych (I) przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki gruntu: Nr 715/28
i Nr 715/29 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

ogłoszenie o I przetargach.pdf

mapa poglądowa (6).pdf
oświadczenia RODO.pdf

Wersja XML