Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych IV”

Brak opisu obrazka

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych IV”

 

Informujemy, że ruszył nabór wniosków stypendialnych do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8) i ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w zakładce REGION.

Nabór wniosków trwa do 24 września 2021 r. 

Wnioski można składać:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

W związku z sytuacją pandemiczną kontakt osobisty z pracownikami departamentu należy ograniczyć do uzasadnionych przypadków, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod numerem telefonu: 77 44 67 830,
77 44 67 831, 77 44 67 834, 77 44 67 835 lub 77 44 67 837.

 

Wersja XML