Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Zawadzkie przekazała 5000 zł na dodatkowe patrole Policji

5000 zł dla policji 20_07_21.jpeg

5000  ZŁOTYCH NA DODATKOWE PATROLE POLICJI

 

Gmina Zawadzkie przeznaczyła 5000 złotych na dodatkowe patrole Policji. 20 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem porozumienie w tej sprawie podpisał Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich mł. insp. Jarosław Roszczak oraz Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski. Podczas dodatkowych patroli Policjanci będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych. Dzięki funduszom wygospodarowanym z budżetu gminy, wzmożone patrole będą odbywały się na terenie gminy Zawadzkie o różnych porach dnia, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.

Dodatkowe patrole będą wykorzystywane także do zabezpieczania imprez plenerowych na terenie gminy Zawadzkie. Porozumienie określa zakres współpracy pomiędzy Policją i gminą Zawadzkie. Obejmuje między innymi zasady prowadzenia wspólnych działań i przedsięwzięć w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa.

 

 

 

Wersja XML