Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych w dn. 05.07.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zaistniałymi utrudnieniami podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która miała miejsce w dn. 05.07.2021 r., informujemy, iż wszelkie problemy i uwagi  podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do  Lidera konsorcjum tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., pod numerem 77 46 22 200.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., jako Lider konsorcjum, jest podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy Zawadzkie w tym m.in. organizowanie i nadzorowanie zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Gmina Zawadzkie jest zobowiązana do wyłonienia podmiotu, który będzie świadczyć przedmiotową usługę.

Wynikły chaos oraz zdenerwowanie spowodował negatywny odzew wśród mieszkańców gminy Zawadzkie, którzy swoim zachowaniem wyrażali niezadowolenie w kierunku osób najmniej odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację tj. Burmistrza Zawadzkiego, Sołtysów oraz urzędników Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

Ponadto, mając na uwadze ilość zebranych odpadów, prosimy by dostarczane odpady pochodziły tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

W związku z powyższym, apelujemy do mieszkańców oddających odpady wielkogabarytowe  o wyrozumiałość i dostosowywanie się do wytycznych osób obsługujących organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych, a także kulturalne zachowywanie się.

Brak opisu obrazka                        Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka                        Brak opisu obrazka

 

Wersja XML