Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 uzyskane JEDNOGŁOŚNIE

 Brak opisu obrazka

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem, na której został  rozpatrzony raport o stanie gminy Zawadzkie za rok 2020 przedstawiony przez Burmistrza Zawadzkiego. Następnie Rada Miejska w Zawadzkiem udzieliła Burmistrzowi Zawadzkiego Mariuszowi Stachowskiemu wotum zaufania i jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2020 rok.

Serdecznie gratulujemy !

 

Wersja XML